Công ty TNHH May Mặc Phát Thịnh

maymacphatthinh@gmail.com

Hotline: 0888 57 5555

 34/9 Đất Thánh - Phường 6 - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

CHỐNG THẤM NHA TRANG

CÔNG TY TNHH MAY MẶC PHÁT THỊNH

Trụ sở : 34/9 Đất Thánh - Phường 6 - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

Xưởng: 1D/8 Bình Giã - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng Nha Trang: Số 10 Thôn Trung - Xã Vĩnh Phương - Tp. Nha Trang.

Gmail: maymacphatthinh@gmail.com

Tel: (028)  5458    Fax:(028) 38663 5458

0888 57 5555