Công ty TNHH May Mặc Phát Thịnh

Công ty TNHH May Mặc Phát Thịnh

Danh mục sản phẩm

Công ty TNHH May Mặc Phát Thịnh

Công ty TNHH May Mặc Phát Thịnh

CÔNG TY TNHH MAY MẶC PHÁT THỊNH

Trụ sở : 34/9 Đất Thánh - Phường 6 - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

Xưởng: 1D/8 Bình Giã - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng Nha Trang: Số 10 Thôn Trung - Xã Vĩnh Phương - Tp. Nha Trang.

Gmail: maymacphatthinh@gmail.com

Tel: (028) 3863 5458

0888 57 5555