CÔNG TY TNHH MAY MẶC PHÁT THỊNH

Trụ sở: 34/9 Đất Thánh - Phường 6 - Quận Tân Bình - Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 0914 86 24 24

CN Nha Trang: Số 10 Thôn Trung - Xã Vĩnh Phương - Tp. Nha Trang

Tel: 0888 57 5555

Email: maymacphatthinh@gmail.com